כפתור וואטסאפ

הדפסת פרוצס צבעוני בחלק החיצוני של המחברת